Werkzaamheden

• het maken van werkvloeren
• het samenstellen van systeembekisting zoals NOE, PERI, DOKA, PASCAL enz.
• het stellen van bekistingen (funderingspoeren, landhoofden, wanden enz.)
• het volstorten van de gemaakte bekistingen
• storten en afwerken ( vlinderen ) van vloeren
• inschalen van dekken en het storten hiervan
• het maken van complete viaducten , bruggen , tunnels enz,
• stellen / bevestigen van prefab betonellementen
• afwerken en inwassen beton
• laswerkzaamheden voor uitvoering betonbouw
• alle overige voorkomende betonwerkzaamheden